skip to Main Content
Sigfox Latvijā! Kas Ir Sigfox Lietu Internets?

Sigfox Latvijā! Kas ir Sigfox lietu internets?

Sigfox Latvijā jau darbojas! Kāpēc lietām neder tas internets, kas mums jau ir? Svarīgākā lietu interneta būtība ir mazais enerģijas patēriņš datu pārraidei. Lietas neskatās Netflix un nesūta fotogrāfijas un video. Lietai jāspēj aizsūtīt vai saņemt mazs informācijas apjoms. Jau šodien lietu interneta ierīces spēj darboties ar vienu bateriju 5 – 10 gadus bez uzlādes. Tā nav zinātniskā fantastika, bet realitāte. Bateriju ilgais darba mūžs atļauj veidot risinājumus par kuriem iepriekš pat nevarējām iedomāties. Lietu internetu var salīdzināt ar viedo telefonu parādīšanos 2007. – 2008. gadā. Sākumā pat nevarējām iedomāties, kā tieši tos lietosim. Skaidrs ir viens, lietu internets ir šeit uz palikšanu. Tas augs strauji un pārsteigumus vēl sagaidīsim daudz. Sigfox datu pārraidei izmanto radio sakarus, līdzīgus jau ierastajam mobilajam telefonu tīklam. Zonas pārklājums jau ir lielajās pilsētās. Sigfox arī piedāvā mazās bāzes stacijas, kuras klients var novietot pats sev vēlamajā vietā.

Sigfox Latvijā, pārklājuma zona

Sigfox ir pieejams lielākjās pilsētās. Tur kur nav zona ir iespējams uzstādīt lokālo bāzes staciju. Sīkāk arī www.sigfox.lv.

Šobrīd par līderiem var nosaukt trīs tehnoloģijas Sigfox, LoRa un NB IoT. Visas tehnoloģijas ir šeit uz palikšanu. Katrai ir savas stiprās puses. Mums kā klientiem ir saglabāta labās cenas iespēja, jo šīs tehnoloģijas konkurē savā starpā. Āzijā mobilo tīklu operatori jau piedāvā gan mobilos sakarus, un LoRa vai Sigfox datu pakalpojumus. Energodati.lv komandai ir laba pieredze darbā ar Sigfox un LoRa. Esam tikušies ar Latvijas mioblo tīklu operatoriem un ar nepacietību gaidām pirmās NB IoT ierīces testiem.

Sigfox tīkls: 19 miljoni ierīču, 76 miljons ziņu katru dienu, 75 valstīs

Šobrīd aktīvi izmantojam un piedāvājam saviem klientiem Sigfox ierīces. Kādas ir Sigfox lietu interneta stiprās puses? Sigfox ir operators, kurš ir izveidojis šo sakaru standartu un pats uztur tīklu. Klientiem, datu platformām tas ir ērti, jo Sigfox pusē ir atbildība par sakaru kvalitāti, zonas pārklājumu un lietu saderību ar tīklu. Mūsu klients var pats iegādāties temperatūras sensoru, atsūtīt tā kodu un mēs ātri sinhronizējam datu plūsmu ar Sigfox tīklu. Labprāt pārdodam dažādus sensorus, nosūtam ar kurjeru ieslēgtu sensoru, klients novieto sev vajadzīgajā vietā un viss strādā.

Iepazīsties ar dažām mūsu piedāvātājām ierīcēm šeit: https://www.energodati.lv/iot-ierices/

Lietu interneta un ierīču pielietojuma idejas:

  • Enerģijas un ūdens skaitītāju datu nolasīšana
  • Visa veida temperatūras mērījumi (dzesēšana, siltumagāde, telpas)
  • Lauksaimniecība (zemes mitrums, skābums, bišu stropu parametri)
  • Vērtīgu aktīvu atrašanās vietas monitorings
  • Monitorings transporta līdzeķlos (temp., CO2 salonā, drošība)
  • Laika apstākļu monitorings, ūdens līmenis u.c.

Kāpēc izvēlēties Energodati.lv platformu savām Sigfox ierīcēm? Mūsu komanda nodrošina klientam pielāgotu servisu. Tas nozīmē, ka mūsu klientiem nav jādomā par ierīču ieslēgšanu un reģistrēšanu sigfox tīklā. Mūsu apkalpošanas speciālisti var arī ieslēgt un definēt trauksmju nosūtīšanas sliekšņus un adresātus (sms, e-pasts). Mēs palīdzam izvēlēties labākās ierīces (sensorus, detektorus u.c.). Energodati.lv platforma atļauj veidot KPI koeficientus, savienojot sensoru datus ar enerģijas patēriņu. Energodati.lv platformā ir spēcīgi enerģijas un ūdens patēriņu nolasīšanas moduļi. Veidojam klientiem pielāgotus risinājumus datu apstrādei un attēlošanai.

Back To Top