skip to Main Content
fons-2

CENAS

Izvēlieties piemērotāko cenu plānu

Plānu varēsiet papildināt vai mainīt jebkurā brīdī.

Ja vajadzīga vienkārša attālinātā skaitītāju nolasīšanas sistēma, sazinieties ar mūsu speciālistiem.

CENAS

Izvēlieties piemērotāko cenu plānu

Plānu varēsiet papildināt vai mainīt jebkurā brīdī.

Ja Jums vajadzīgs specifisks risinājums, lūdzu, sazinieties ar mūsu speciālistiem.

Elementārais

65 EUR / mēnesī

1 objekts

3 skaitītāji vienā objektā 

 • Pieslēguma maksa 0,00 EUR esošajiem viedajiem skaitītājiem
 • Neierobežots lietotāju skaits
 • Brīdinājumu modulis
 • Ietekmes faktoru modulis
 • Gada patēriņa mērķa uzstādīšana
 • Automātiska datu apkopošana
 • Rokas ievades dati
 • Patēriņa robežu uzstādīšana
 • 3 ietekmes faktori
Pamata

299 EUR / mēnesī

1 – 5 objekti

20 skaitītāji

 • Pieslēguma maksa 0,00 EUR esošajiem viedajiem skaitītājiem
 • Neierobežots lietotāju skaits
 • Brīdinājumu modulis
 • Ietekmes faktoru modulis
 • Gada patēriņa mērķa uzstādīšana
 • Automātiska datu apkopošana
 • Rokas ievades dati
 • Patēriņa robežu uzstādīšana
 • ISO 50 001 energopārskats
 • Enerģijas bilance
Skaitītājs mākonī

2 EUR / mēnesī

Datu pārraide un

platforma 1 ierīcei (sensors, detektors, skaitītājs)

Dati ir pieejami neatkarīgi no elektrības pieslēguma, wi-fi, 3G u.c. Nopirkto ierīci izņem no kastes un tās dati ir pieejami attālināti. Bezvadu ierīces ar baterijas darbības laiku 5-10 gadi:

Pamata

299 EUR / mēnesī

1 – 5 objekti

20 skaitītāji

 • Neierobežots lietotāju skaits
 • Brīdinājumu modulis
 • Ietekmes faktoru modulis
 • Gada patēriņa mērķa uzstādīšana
 • Automātiska datu apkopošana
 • Rokas ievades dati
 • Patēriņa robežu uzstādīšana
 • Pieslēguma maksa 0,00 EUR esošajiem viedajiem skaitītājiem
 • ISO 50 001 energopārskats
 • Enerģijas bilance
 • Sensors mākonī 5 gab.
Elementārais

65 EUR / mēnesī

1 objekts

3 skaitītāji vienā objektā 

 • Neierobežots lietotāju skaits
 • Brīdinājumu modulis
 • Ietekmes faktoru modulis
 • Gada patēriņa mērķa uzstādīšana
 • Automātiska datu apkopošana
 • Rokas ievades dati
 • Patēriņa robežu uzstādīšana
 • Pieslēguma maksa 0,00 EUR esošajiem viedajiem skaitītājiem
 • Enerģijas bilance
 • 3 ietekmes faktori
 • Sensors mākonī 1 gab.
Skaitītājs mākonī

2 EUR / mēnesī

dati un platforma

1 ierīcei (sensors, skaitītājs)

Dati ir pieejami neatkarīgi no elektrības pieslēguma, wi-fi, 3G u.c. Nopirkto ierīci izņem no kastes un tās dati ir pieejami attālināti. Bezvadu ierīces ar baterijas darbības laiku 5-10 gadi:

Korporatīvais enerģijas pārvaldības risinājums

Pielāgota cena

Pilns Energodati iespēju klāsts

Neierobežots objektu skaits

Korporatīvais enerģijas pārvaldības risinājums tiek ieviests atbilstoši klienta enerģijas patēriņa un mikroklimata uzraudzības sistēmas prasībām (ievērojot ISO 50001 metodiku) neierobežotam lietotāju skaitam .

Korporatīvo enerģijas pārvaldības risinājumu kompletē no klientam nepieciešamiem septiņiem funkcionāliem moduļiem:

 • Energodati platforma
 • Datu apstrādes modulis
 • Vides ietekmes faktoru modulis
 • Mērķu uzraudzības modulis
 • Administrēšanas modulis
 • Lietotāju atbalsta modulis
 • Sistēmu integrācijas modulis

Korporatīvā risinājuma ieviešanas laikā, izmatojot Energodati platformu, tiek izveidots klienta objektu saraksts, objektu un iekārtu hierarhija,. Datu apstrādes modulī tiek sakārtoti dati par objektiem -adreses, nosaukumi, platības, pievienoti objektos izvietotie skaitītāji un sensori. Pielāgota IoT sensoru integrācija

Ērtākai datu apstrādes uzraudzībai iespējams sagrupēt objektus pa lielākām enerģijas patēriņa grupām. Vides ietekmes faktoru modulis dod iespēju manuāli un automātiksi pievienot galevenos ietekmes faktorus (KPI),. Mērķu uzraudzības modulī tiek noteikti objektu patēriņa optimizācijas mērķi, definētas robežas un ieslēgta apziņošana.

Administrēšanas modulī reģistrē lietotājus, pieškir tiesības darbam ar sistēmu, tās funkcionāliem moduļiem, objektu, skaitītāju  un sensoru datiem. Lietotāju atbalsta modulis sastāv no video instrukcijām un dod iespēju pieteikties attālinātām konsultācijām.. Sistēmu integrācijas modulis domāts automātiskas datu apmaiņas organizēšanai ar norēķinu, finanšu un tehniskām sistēmām, izmantojot API interfeisu.

• Cenu plāni norādīti bez PVN.

 

Back To Top