skip to Main Content
Vai ēkām Arī Ir Savs Litrs Uz  100 Km (l/100km)?

Vai ēkām arī ir savs litrs uz 100 km (l/100km)?

Visi mākam pateikt kurš auto ir ekonomisks, kurš mazāk. Varam arī noteikt, ka sportiskāk braucot auto patērēs vairāk litrus uz 100 km. Ir pat ekonomiskās braukšanas sacīkstes. Vai ēkām arī ir šāds koeficients? Kā noteikt ēkas “braukšanas stilu”. Par to Energodati.lv prezentācijā stāsta Jānis Šipkovs.

Vieglā valodā skaidrots jēdziens “Grādu dienas”. Ir rinda likumu, kuros ir runāts par grādu dienu lietošanu. Energodati.lv nodrošina iespēju automātiski notiekti ēkas apkures sitēmas darbību izmantojot esošo viedo skaitītāju datus.

Ļoti svarīgas izmaiņas ir MK noteikumos NR. 385. Tur teikts, ka ēkās kuru AVK jauda ir virs 290 kW, jābūt iespējai salīdzinoši novērtēt ēkas energoefektivitāti, atklāt ēkas inženiertehniskās sistēmas efektivitātes zudumus un informēt ēkas pārvaldītāju par ēkas energoefektivitātes uzlabošanas iespējām. Šo prasību viegli izpildīt ar Energodati.lv, jo viedo skaitītāju dati jau ir pieejami Rīgā, Liepajā, Jelgavā, Gulbenē, Ventpilī u.c. pilsētās. Ēkas īpašniekam ir tikai jāpiesaka skaitītāju datu raidīšana uz Energodati.lv, izmanojot pakalpojumu “elementārais” palaišanas maksa ir 0,00 EUR.

https://likumi.lv/ta/id/315565-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-16-junija-noteikumos-nr-310-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-231-15-dzivojamo-un-p

Likumā “Ēku energoefektivitātes aprēķina metode” arī pieminētas grādu dienas.

https://likumi.lv/ta/id/258128-ekas-energoefektivitates-aprekina-metode

Sīkāk par rakstīto šajā video:

Prezentācija pdf formātā šeit.

Back To Top