skip to Main Content
Vai ēkām Arī Ir Savs Litrs Uz  100 Km (l/100km)?

Vai ēkām arī ir savs litrs uz 100 km (l/100km)?

Visi mākam pateikt kurš auto ir ekonomisks, kurš mazāk. Varam arī noteikt, ka sportiskāk braucot auto patērēs vairāk litrus uz 100 km. Ir pat ekonomiskās braukšanas sacīkstes. Vai ēkām arī ir šāds koeficients? Kā noteikt ēkas “braukšanas stilu”. Par to Energodati.lv prezentācijā stāsta Jānis Šipkovs.

Vieglā valodā skaidrots jēdziens “Grādu dienas”. Ir rinda likumu, kuros ir runāts par grādu dienu lietošanu. Energodati.lv nodrošina iespēju automātiski notiekti ēkas apkures sitēmas darbību izmantojot esošo viedo skaitītāju datus.

Ļoti svarīgas izmaiņas ir MK noteikumos Nr. 730. Tur teikts, ka nedzīvojamo ēku, kuras lietderīgā nominālā jauda apkures sistēmas vai apvienotas apkures un ventilācijas sistēmas vajadzībām vai arī gaisa kondicionēšanas sistēmas vai apvienotas gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas vajadzībām pārsniedz 290 kilovatus, līdz 2025. gada 1. janvārim aprīko ar ēkas automatizācijas un vadības sistēmu. Šo prasību viegli izpildīt ar Energodati.lv, jo viedo skaitītāju dati jau ir pieejami Rīgā, Liepajā, Jelgavā, Gulbenē, Ventpilī u.c. pilsētās. Ēkas īpašniekam ir tikai jāpiesaka skaitītāju datu raidīšana uz Energodati.lv, izmanojot pakalpojumu “elementārais” palaišanas maksa ir 0,00 EUR.

https://likumi.lv/ta/id/315565-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-16-junija-noteikumos-nr-310-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-231-15-dzivojamo-un-p

Likumā “Ēku energoefektivitātes aprēķina metode” arī pieminētas grādu dienas.

https://likumi.lv/ta/id/258128-ekas-energoefektivitates-aprekina-metode

Sīkāk par rakstīto šajā video:

Prezentācija pdf formātā šeit.

Back To Top