skip to Main Content
Meklējam Sadarbības Partnerus, Apmācības 01/03/2023 Radisson Blu Daugava Hotel

Meklējam sadarbības partnerus, apmācības 01/03/2023 Radisson Blu Daugava Hotel

2023. gadā aicinām uz sadarbību uzņēmumus, konsultantus, valsts un pašvaldību iestādes. Esam paveikuši sagatavošanās darbus- slīpējuši un attīstījuši platformu. Šobrīd energodati platforma ir sagatavota sadarbības partneriem. Jūs varat platformā veidot objektus, skaitītājus, pievienot jaunus lietotājus, veidot infopaneļu elementus un darboties ap veiktspējas rādītājiem.

Apmācību grupa 01/03/2023 sagatavota.

Nākamās apmācības notiks 2023. g. marta beigās vai aprīļa sākumā.

Apmācību programma:

Ievadinformācija par IoT lietu interneta darbību

Praktiskais darbs IoT skaitītāju moduļa savienošana ar elektrības un ūdens skaitītāju, tā ievietošana kārbā

Savu elektrības un ūdens skaitītāju darbības pārbaude dzīvē, pēc apmācības dalībnieki varēs veikt mērījumus pēc saviem ieskatiem, pievienot citus skaitītājus savai ierīcei

Datu pārraides ierīces reģistrēšana Sigfox IoT tīklā

IoT moduļa konfigurācija platformā energodati.lv

Platformas iespējas attālināto skaitītāju datu apstrādei

Katrs semināra dalībnieks saņems elektrības un ūdens skaitītāju, datu pārraides ierīci un gada abonementu platformā energodati.lv

Apmācības sertifikātu, kafiju un uzkodas

Dalība apmācībā 150,00 EUR + PVN.

Apmācības biļeti var iegādāties mūsu interneta veikalā www.iCO2.lv

Platformas iespējas tehniskajiem uzņēmumiem

Meklējam uzņēmumus, kuri darbojas ūdensapgādes, siltuma, gāzes vai elektroenerģijas jomās. Piedāvājam iespēju paplašināt Jūsu uzņēmuma piedāvājumu ar augstas pievienotās vērtības pakalpojumiem. Šobrīd tirgū ir liela interese par enerģijas un ūdens uzskaiti. Vai Jūsu uzņēmuma darbinieki māk uzstādīt skaitītājus? Piedāvājam apmācības programmu, kuras laikā Jūsu darbinieki apgūs nepieciešamas prasmes lai pieslēgtu ūdens, elektrības, siltuma, gāzes u.c. skaitītājus pie datu nolasīšanas sistēmas. Platforma nodrošina plašu pašapkalpošanās līmeni. Izstrādāti intuitīvi rīki, kā jaunas iekārtas iereģistrē datu pārraides tīklos. Darbinieks var definēt skaitītāju un savienot to ar datu nolasītāju gan fiziskajā, gan IT pusē.

Dati un to analīzes pakalpojumi

Lai dati strādātu un nestu labumus ir nepieciešama arī rīcība. Labprāt sadarbojamies ar tehniskā servisa organizācijām, energopārvaldības konsultantiem, energoauditoriem, energopārvadniekiem. Jūsu labā var strādāt nenogurstošais energodati robotiņš, apkopot Jūsu vietā datus, atlasīt labākos un sliktākos objektus, pabrīdināt ja Jūsu klientam parādījušies kādi zaudējumus nesoši procesi. Izmantojiet arī platfromas elastību un iesaistiet savā darbā gala klientu. Esot informētam Jums būs daudz vieglāk būt ar klientu uz viena viļņa. Operatīvi palīdzot savam klientam darboties saimnieciskāk, tas labprāt dalīsies ar savu peļņu ar Jums. Nosūtiet vai saņemiet platformas saites, saglabājiet atlasītos datus un izveidojiet ātras saites, papildiniet patēriņa grafikus ar komentāriem, deleģējiet uzlabojumu darbus konkrētām personām ar jauno pilnveidojumu moduli. Izmantojiet platformas enerģijas cenu un CO2 moduli vadības atskaišu sagatavošanā.

Back To Top