skip to Main Content
Tehniskais Serviss, Konkurence Un Monitorings

Tehniskais serviss, konkurence un monitorings

Šobrīd ir populāri nodot sava īpašuma apsaimniekošanu specializētām firmām. Tas ir gudrs lēmums, kurš ļauj koncentrēties uz savu pamata darbu un nodot saimniekošanu pār objektā esošajām tehniskajām ierīcēm speciālistiem. Bet ir viens ,,BET”:

Līgumu analīze liecina, ka uzņēmēji atrunā, kā serviss iekārtas remontēs, apkops, bet izpaliek “REGULĒŠANA”. Serviss uztur sistēmas darba kārtībā, bet kurš tās regulēs? Kādas ir iespējas papildināt šos līgumus tā, lai serviss ir iesaistīts un motivēts strādāt energoefektīvi, noturēt labu mikroklimatu telpās vai nepārtrauktu ražošanas procesu? Atceries, ka objekta īpašniekam ir jāturpina maksāt par patērēto enerģiju.

Ar www.energodati.lv palīdzību var šīs pasaules savienot kopā. Mēs mākam savietot enerģijas patēriņa datus saprotamos KPI koeficientos. Rezultātā objekta īpašnieks var novērtēt regulēšanas kvalitāti.

Daži piemēri no mūsu objektiem:

Lidostas “Rīga” apkures sistēmas uztur darba kārtībā uzņēmums www.ispartner.lv. Energodati.lv lieto abas puses, gan servisa uzņēmuma darbinieki, gan lidostas pārstāvji. Inženieriem mūsu sistēma palīdzēja ieregulēt visu siltumapgādes sistēmu, rezultātā samazinot siltumnesēja cirkulāciju gandrīz 3x. Pirmajā gadā veiktā masīvā regulēšana nav vienīgais darbs, katru gadu inženieriem izdodas atrast sīkus uzlabojumus, kuru rezultāti ir redzami.

Siltumnesēja caurplūde siltummezglā (RIX)

Klienta ieguvums: daudz mazāki rēķini par patērēto elektroenerģiju sūkņiem, siltumtīklos ir mazāki siltuma zudumi, sūkņi kalpo ilgāk, tos var apkopt retāk utt. Turklāt projektu vadītāji piedāvā klientam dāžādus uzlabojumus un sistēmas rekonstrukcijas. To atmaksāšanās pamatojumu var balstīt uz faktiem. Arī atrunas par “silto ziemu”, “auksto ziemu” ir atceltas, jo Energodati.lv katru stundu reģistrē arī laika apstākļus. Jāpiemin arī inženieru reakcijas ātrums, kad vīrusa dēļ lidostas darbība faktiski apstājās. Jau nākamajā dienā apkures un ventilācijas režīmi bija parregulēti un objekts pārgāja “gaidīšanas” režīmā. Ieguvums ir servisa kompānijas vadībai, jo nav “jābaksta” savi darbinieki, tie paši apzinīgi veic savus pienākumus, zinot , ka monitorings strādā 24/7 automātiski. Par objekta īpašnieka ieguvumu rēķina samazinājumā sīkāk nerakstīšu.

Liepājas dome izmanto Energodati.lv skolās, bērnudārzos, sociālajās mājās, muzejos, pašvaldības iestāžu ēkās. Salīdzinoši nelielā pašvaldībā ir ap 80 ēkas, atbildīgās personas ir vairāk kā 50 cilvēku. Katram objektam ir nolīgti uzņēmumi, kas apkalpo apkures sistēmas, ventilāciju, elektrību. Pateicoties sistēmātiskam darbam, kardināli izmainot principu, kā nolīgst tehniskos apkalpotājus un ko uzdod tiem darīt, Liepājā ir izdevies samazināt patērņus par 20%. Efekts ir panākts regulējot un lietojot ēkas. Tas nav siltināšanas rezultāts, efekts panākts ar darbu.

Liepājā katrā objektā ir atrasts siltummezglu režīms, darbinieki apmācīti vēdināt telpas, atbildīgi izmantot elektrību. Ēkas apkurina mazāk naktīs, brīvdienās un svētku dienās. Pirmdienās apkures intensitāte pastiprinās studu vai divas ātrāk, lai darbiniekiem nebūtu drēgni. Izpētīti mīti par telpu atdzišanu naktī un visas enerģijas patērēšanu rīta stundās. Kvalitātīvi apsaimniekot ēkas ir motivējoši, jo rezultāts Liepājā ir aptuveni 150 000 – 200 000 EUR gadā vērts.

Vēl jāakcentē veiksmīgo Energodati.lv sadarbību ar SIA Intego Plus regulējot Mūkusalas Bizenesa Centrs un Promenade.lv siltumapgādes sistēmas. Šajos objektos lieliski nostrādāja trīsvienība “īpašnieks-serviss-moinitorings”.

Paldies par sadarbību Lidostas “Rīga”, Liepājas dome un SIA Intego Plus. Prieks strādāt kopā un palīdzēt sasniegt Jūsu mērķus.

Kādus objektus varam kaunināt? 

Visos objektos, kuros dzird šādus komentārus ir milzīgs potenciāls:

  • “Mums tas nav svarīgi, jo par visu samaksā nomnieks”;
  • “Mums katru gadu ir konkurss par apkalpošanu, uzvar lētākā firma”;
  • “Mēs jau esam nabadzīga iestāde, kas dzīvo no budžeta naudas”;
  • “Naktīs ir jākurina, jo ēkā taču ir sargs”;
  • “Mums ir BMS sistēma, tā visu regulē pati”;
  • “Automātika ir pārāk sarežģīta, mēs labāk ar rociņām”;
  • “Siltummezglu mums aizliedza aiztikt apkopes firma, kaut ko salauzīšot un viņiem būšot jābrauc”;
  • “Mēs esam banka un mūsu biroja ēka pieder citiem”;
  • “Patēriņš katru gadu ir vienāds, tātad ir labi”;
  • “Ventilācija ir skaļa, pūš un tēre elektrību”;

Mainot ierasto domāšanas modeli un ņemot talkā mūsdienīgus rīkus ir iespēja gan ietaupīt enerģiju, gan nodrošināt cilvēkiem telpās nepieciešamo mikroklimatu. Un atceries, ka atbilstoša iekārtu regulēšana ir viens no pamata darbiem efektivitātes nodrošināšanā.

Lūdzu iepazīties ar bloga rakstiem par sensoru izvietošanu telpās un tik vienkāršo veidu, kā pieslēgt siltuma skaitītājus pie Energodati.lv. Sensors, skaitītājs un laika apstākļu reģistrs jau dos pilnu ainu par ēkas regulēšanas veidu. Turklāt Energodati.lv analizē arī vēsturiskos patēriņus. Tas nozīmē, ka varam aprēķināt potenciālu, ko var iegūt. Tad Jums tikai jāizlemj cik daudz naudas no potenciāla ieguldīt darba uzlabošanā.

Back To Top