skip to Main Content
Kādas Funkcijas Ir Energodati.lv?

Kādas funkcijas ir Energodati.lv?

Energodati.lv ir vairāki moduļi enerģijas, ūdens un sensoru datu apstrādei. Viens no pamata moduļiem ir “patēriņi par periodiem”. Šajā sadaļā var ātri atrast kāda skaitītāja datus. Ir ātrais meklētājs, kurš darbojas pēc visām pazīmēm, kas definētas skaitītāja kartiņā. Tātad var meklēt skaitītāju pēc veida (elektrība, siltums, gāze, ūdens vai tvaiks), pēc adreses, skaitītāja vai objekta nosaukuma, mērījuma punkta ID vai skaitītāja numura vai tās daļas. Atrodot interesējošo skaitītāju tā patēriņa datus var skatīties stundu, dienas, nedēļas, mēneša vai gada griezumos un dažādos periodos. Energodati.lv var ielasīt skaitītāja datu arhīvu. Tas nozīmē, ka svaigi pieslēgtam skaitītājam būs pieejama arī patēriņu vēsture. Vēsturi var iegūt gan automātiski vai arī augšuplādējot patēriņu vēsturi no excel faila vai ievadot ar roku. Iepazīsties ar Energodati.lv “patēriņiem par periodiem” demo video:

Daļēju patēriņu analīzi var veikt arī šajā modulī. Patēriņus var savietot kopā ar āra gaisa temperatūru, vēja ātrumu u.c. parametriem. Dziļākai analīzei ir noderīgs KPI modulis, kurā datus var savietot ar citiem ietekmējošajiem faktoriem. Visus datus iespējams saglabāt fotogrāfijas vai excel faila veidā. Sadaļā “patēriņi par periodiem” ir apkopoti visi dati par skaitītāju. Ja skaitītājā ir R+ un R- enerģija (reaktīvā), tad tā arī ir apkopota. Tieši tas pats attiecās uz siltuma skaitītājiem, tajos parasti ir siltumnesēja plūsmas dati caur skaitītāju un temperatūra turpgaitā un atgaitā.

Slēdzot līgumu par datu pieslēgšanu klients izvēlēlas datu aizsardzības līmeni. Mēs stingri to ievērojam. Ir klienti, kuri savus datus padara ļoti pieejamus savas organizācijas iekšienē, daži piešķir pieeju tehniskajam servisam u.c. personām ārpus organizācijas. Paroles Energodati.lv sistēmā ir šifrētas un pat mēs paši nevaram tās iegūt. Energodati.lv ir standarta paroles atjaunošanas mehānisms vai arī mūsu dienests var izsūtīt jaunu paroli.

Info par to kā pieslēgt Sadales Tīkls skaitītāju šeit.

Info par to kā pieslēgt Rīgas Siltums šeit.

Pieslēdzam arī citus skaitītājus. Gan ieejošos, gan kontroles. Izmantojam datu logerus, integrējam datus no citām nolasīšanas sistēmām. Izmantojam kabeļu un radio sakarus, Modbus, M-bus, LoRa, Sigfox u.c. datu nolasīšanas un pārraides veidus.

Back To Top