skip to Main Content
fons-2
Kā pieslēgt AS Rīgas Siltums datus?

Jau vairāk kā 8 gadus AS “Rīgas Siltums” ikdienu, automātiski nolasa gandrīz visus siltuma skaitītāju datus. Energodati.lv ir izveidojusies lieliska sadarbība ar AS “Rīgas Siltums” speciālistiem. Piedāvājam mūsdienīgu risinājumu datu apmaiņai.

Uzsāciet energoefektivitātes monitoringu ar ieejošo skaitītāju datiem.

Sazinieties ar mums šeit un pieprasiet dokumentu, kas iesniedzams AS “Rīgas Siltums”, mēs to sagatavosim, aizpildīsim un norādīsim, kur nosūtīt tālāk.

Pēc tam gan ikdienas patēriņi, gan vēsturiskie dati automātiski nonāks Energodati.lv.

Izveidot mūsdienīgu enerģijas monitoringa sistēmu balstītu uz jau esošajiem datiem ir elementāri, ātri un izdevīgi. Nav jāuzstāda kādas iekārtas, nav jāmontē vadi, Jūs vienkārši izmantojat tos datus, kuru uzturēšana jau iekļauta siltuma tarifā.

AS “Rīgas Siltums” par 1 nolasījumu iekāsē 0,015 EUR, ja mēnesī ir 30 dienas, tad pie Jūsu rēķina papildus būs jāmaksā 0,45 EUR. Tas ir izdevīgi un vērtīgi.

Izvēloties Energodati.lv paketi “Elementārais” iegūstiet savam objektam mūsdienīgu instrumentu, kurš uzraudzīs apkures darbību izmantojot tikai siltuma patēriņa datus un āra laika apstākļu reģistru. Energoefektivitātes monitorings ir vienkārši un ātri uzsākams.

Video prezentācija un bloga ieraksts par apkures regulēšananas kvalitāti: https://www.energodati.lv/2021/03/02/kas-ir-l-100-km-ekam/

rigas-siltums-pieslegt-energodati-monitorings

Pieslēdziet sensorus un detektorus energodati.lv platformai

Risinājums mūsdienīgai pārvaldībai, energoefektivitātei un ilgtspējai

Dati vienā platformā

Dodiet saviem datiem pievienoto vērtību. Plašas iespējas automātiskai datu analīzei. Tā ir augstāka līmeņa analīze sensoru un detektoru datus apvienojot ar enerģijas patēriņu, nostrādātajām stundām, saražoto produkcijas daudzumu u.c.

Attālināts datu monitorings

Brīvi veidojams infopanelis aktuālo datu vizualizacijai, vēturisko datu arhīvs. Pieejama datu nolasīšana paralēli no esošajām sistēmām. Datu savākšana ar radio vai kabeļu sistēmām. Atbalstam Sigfox un LoRa tehnoloģijas.

Brīdinājumi e-pastā vai sms

Energodati.lv lietotāji paši var pievienot papildus sitēmas lietotājus un brīdinājumu saņēmējus. Ievadot e-pastu vai tālruņa numuru sistēma izstūtīs brīdinājumus, kad nolasītie dati būs ārpus normas robežām.

Piemeklēsim Jūsu situācijai labāko un atbilstošāko variantu

Bloga raksti

Par energoefektivitāti un plašajām energodati.lv platformas iespējām

Back To Top