skip to Main Content
fons-2
Valsts nekustamie īpašumi VAS

Projekta realizācija balstīta uz esošiem viedajiem skaitītājiem. Sadales Tīkls, Gaso un Rīgas Siltums jau gadiem uzstāda viedos skaitītājus. Piegādātājam interese nolasīt attālināti datus ir saistīta ar norēķiniem, savukārt patērētājam šie dati noder patēriņu uzraudzībai. Energodati.lv platformā pieejamie dati apkopoti vienkopus. Katram objektam ir uzstādīti patēriņu mērķi un robežas.

Monitoringa sistēma Energodati.lv, ISO 50001, energoefektivitāte

Apvienojot siltuma vai gāzes patēriņus ar āra temperatūru iegūst “apkures KPI” (sīkāk šeit). Balstoties uz tiem var detalizēti sekot līdzi sīko uzlabojumu rezultātiem un tehniskā personāla darbam. Elektroenerģijas patēriņam pieejami savi KPI, tādi kā āra tumšās stundas, objekta darba laiks u.c.

Pieslēdziet sensorus un detektorus energodati.lv platformai

Risinājums mūsdienīgai pārvaldībai, energoefektivitātei un ilgtspējai

Dati vienā platformā

Dodiet saviem datiem pievienoto vērtību. Plašas iespējas automātiskai datu analīzei. Tā ir augstāka līmeņa analīze sensoru un detektoru datus apvienojot ar enerģijas patēriņu, nostrādātajām stundām, saražoto produkcijas daudzumu u.c.

Attālināts datu monitorings

Brīvi veidojams infopanelis aktuālo datu vizualizacijai, vēturisko datu arhīvs. Pieejama datu nolasīšana paralēli no esošajām sistēmām. Datu savākšana ar radio vai kabeļu sistēmām. Atbalstam Sigfox un LoRa tehnoloģijas.

Brīdinājumi e-pastā vai sms

Energodati.lv lietotāji paši var pievienot papildus sitēmas lietotājus un brīdinājumu saņēmējus. Ievadot e-pastu vai tālruņa numuru sistēma izstūtīs brīdinājumus, kad nolasītie dati būs ārpus normas robežām.

Piemeklēsim Jūsu situācijai labāko un atbilstošāko variantu

Bloga raksti

Par energoefektivitāti un plašajām energodati.lv platformas iespējām

Back To Top