skip to Main Content
fons-2
Mūksalas Biznesa Centrs

Biroju ēku kompleksā ir sava siltumapgādes sistēma. Ir sava katlumāja ar koģenerācijas staciju. Ēkas savieno siltumapgādes tīkli. Energodati.lv platformā redzami ēku patēriņu dati. Skaitītāji skaita patērēto enerģiju un to datus izmanto rēķinu sagatavošanai. Svarīgi pieminēt, ka siltuma skaitītājs ir kā mazs dators. Tas mēra gan siltumnesēja plūsmu un temperatūras turpgaitas un atgaitas caurulēs. Energodati.lv platformā redzami visi skaititāja parametri. Pieeja platformai ir siltumapgādes apkopes uzņēmuma pārstāvjiem, finanšu cilvēkiem un augstākā līmeņa vadībai. Datu avots ir viens, bet katrai pusei ir sava interese par datiem. Servisa uzņēmums seko līdzi temperatūras režīmam un uzlabo siltumagādes hidraulisko sistēmu. Vadība mēra uzlabojuma darbu efektu un motivē darbiniekus rūpīgai attieksmei. Patēriņa datus izmanto rēķinu izrakstīšanai par patērēto enerģiju. Tādi arī ir viedie skaitītāji. Tie noder skaitīšanai tāpat kā “vecie”, bet ja datus nolasa bieži, tad var sekot līdzi energoefektivitātei, regulēšanas kvalitātei un siltumtīklu darbībai.

Mukusalas biznesa centrs skaititaju nolasisana

Pieslēdziet sensorus un detektorus energodati.lv platformai

Risinājums mūsdienīgai pārvaldībai, energoefektivitātei un ilgtspējai

Dati vienā platformā

Dodiet saviem datiem pievienoto vērtību. Plašas iespējas automātiskai datu analīzei. Tā ir augstāka līmeņa analīze sensoru un detektoru datus apvienojot ar enerģijas patēriņu, nostrādātajām stundām, saražoto produkcijas daudzumu u.c.

Attālināts datu monitorings

Brīvi veidojams infopanelis aktuālo datu vizualizacijai, vēturisko datu arhīvs. Pieejama datu nolasīšana paralēli no esošajām sistēmām. Datu savākšana ar radio vai kabeļu sistēmām. Atbalstam Sigfox un LoRa tehnoloģijas.

Brīdinājumi e-pastā vai sms

Energodati.lv lietotāji paši var pievienot papildus sitēmas lietotājus un brīdinājumu saņēmējus. Ievadot e-pastu vai tālruņa numuru sistēma izstūtīs brīdinājumus, kad nolasītie dati būs ārpus normas robežām.

Piemeklēsim Jūsu situācijai labāko un atbilstošāko variantu

Bloga raksti

Par energoefektivitāti un plašajām energodati.lv platformas iespējām

Back To Top