skip to Main Content
fons-2

Rūpnīcā no Padomju laikiem ir veidota sistēma detalizētai enerģijas un ūdens uzskaitei. Katrai ražošanas līnijai uzstādīti skaitītāji. Teritoriju var uzskatīt par netipisku mazpilsētu, kurā ir iekšējie tīkli elektrības, gāzes, ūdens, siltuma apgādei, kā arī tvaika un saspiestā gaisa piegādes līnijas. Energodati.lv plaftormu rūpnīcā izmano visu enerģijas veidu patēriņu uzraudzībai. Lasiet arī rūpnīcas mājas lapu šeit.

 

Energodati case study Valmiera Glass

Energodati.lv risinājumi objektā

Pie Energodati.lv platformas pieslēgti ieejošie skaitītāji: Sadales Tīkls elektrība, Gaso gāze un ūdens skaitītāji dziļurbumiem. Papildus ieejošajiem skaitītājiem pieslēgti vairāki simti kontroles skaitītāji. Klients platformā monitorē: elektrību, gāzi, siltumu, tvaiku, ūdeni, darba stundas, iekārtu dīkstāves. Papildus attālinātai skaitītāju rādījumju nolasīšanai ir izviedoti pielāgoti risinājumi. Katram platformas lietotājam ir izveidots savs infopanelis. Platformu lieto gan augstākā līmēņa vadība, ražošanas personāls, enerģētiķi un energopārvaldības grupa.

Pie platformas ir pieslēgti visi saspiestā gaisa komperesori. Platformā redzama patērētā elektrība un kompresoru darba stundas. Kompresori stradā divos režīmos: pilnā slodzē un gaidīšanas režīmā. Klientam ir pieejama detalizēta informācija par iekārtu darbību stundu, dienu, nedēļu, mēnešu un gadu griezumos.

Rūpnīcā notiek pārbūves, mainās procesi, uzstāda jaunas iekārtas. Objektos var redzēt visdažādākos skaitītājus. Energodati.lv speciālistiem bija arī jāpasvīst un jāieēd kripata sāls lai pieslēgtu sistēmai dažus netipiskus skaitītājus. Rūpnīcā ir arī cehi, kuros stingri aizliegts fotografēt vai filmēt.

Elektrības ievadu skaitītājiem ir izveidots datu panelis, kas uzrāda ieejošās elektrības kvalitātes parametrus. Šis ekrāns ir visu laiku atvērts elektriķu dežūrtelpā.

 

Pieslēdziet sensorus un detektorus energodati.lv platformai

Risinājums mūsdienīgai pārvaldībai, energoefektivitātei un ilgtspējai

Dati vienā platformā

Dodiet saviem datiem pievienoto vērtību. Plašas iespējas automātiskai datu analīzei. Tā ir augstāka līmeņa analīze sensoru un detektoru datus apvienojot ar enerģijas patēriņu, nostrādātajām stundām, saražoto produkcijas daudzumu u.c.

Attālināts datu monitorings

Brīvi veidojams infopanelis aktuālo datu vizualizacijai, vēturisko datu arhīvs. Pieejama datu nolasīšana paralēli no esošajām sistēmām. Datu savākšana ar radio vai kabeļu sistēmām. Atbalstam Sigfox un LoRa tehnoloģijas.

Brīdinājumi e-pastā vai sms

Energodati.lv lietotāji paši var pievienot papildus sitēmas lietotājus un brīdinājumu saņēmējus. Ievadot e-pastu vai tālruņa numuru sistēma izstūtīs brīdinājumus, kad nolasītie dati būs ārpus normas robežām.

Piemeklēsim Jūsu situācijai labāko un atbilstošāko variantu

Bloga raksti

Par energoefektivitāti un plašajām energodati.lv platformas iespējām

Back To Top