skip to Main Content
fons-2
Lidosta Rīga

650 ha teritorijā ir izkaisīti simtiem elektrības, siltuma, ūdens skaitītāji. Ir sava sadales tīklu sistēma elektrībai, siltuma un ūdens apgādei. Klients izmantojo arī energopārvaldības sistēmu balstītu uz ISO 50001. Energodati.lv platformu izmanto dažādi dienesti un personāls. Datu nolasīšanai izmantotas tehnoloģijas GPRS/3G, LoRa, BMS (SCADA), M-bus, Modbus, DLMS.

Realizējot projektu klients risina vairākus uzdevumus. Attālināti nolasa skaitītāju datus norēķinu vajadzībām, apkopotos datus savieto ar ietekmes faktoriem, iegūstot KPI. Balstoties uz KPI motivē apakšuzņēmējus un savu personālu regulēt sistēmas saimnieciski un efektīvi. Platformā iespējams izsekot cik sekmīgi strādā sadarbība starp dienestiem. Piemēram, apkures režīmi sākoties pandēmijai jau nākamajā dienā bija pārregulēti. Klients arī izmanto Energodati.lv lai apkopotu visus enerģijas datus vienkopus. Platformā ievadīti degvielas patēriņi un to ietkemējošie faktori.

Klients sācis saukt platformu par “Energorix”.

Lidosta Riga attalinata skaititaju nolasisana

Pieslēdziet sensorus un detektorus energodati.lv platformai

Risinājums mūsdienīgai pārvaldībai, energoefektivitātei un ilgtspējai

Dati vienā platformā

Dodiet saviem datiem pievienoto vērtību. Plašas iespējas automātiskai datu analīzei. Tā ir augstāka līmeņa analīze sensoru un detektoru datus apvienojot ar enerģijas patēriņu, nostrādātajām stundām, saražoto produkcijas daudzumu u.c.

Attālināts datu monitorings

Brīvi veidojams infopanelis aktuālo datu vizualizacijai, vēturisko datu arhīvs. Pieejama datu nolasīšana paralēli no esošajām sistēmām. Datu savākšana ar radio vai kabeļu sistēmām. Atbalstam Sigfox un LoRa tehnoloģijas.

Brīdinājumi e-pastā vai sms

Energodati.lv lietotāji paši var pievienot papildus sitēmas lietotājus un brīdinājumu saņēmējus. Ievadot e-pastu vai tālruņa numuru sistēma izstūtīs brīdinājumus, kad nolasītie dati būs ārpus normas robežām.

Piemeklēsim Jūsu situācijai labāko un atbilstošāko variantu

Bloga raksti

Par energoefektivitāti un plašajām energodati.lv platformas iespējām

Back To Top